Farkındalık, Gelişim, Genel, Kurumsal

İnovasyon Nedir? İnovasyon Kültürü Neler Kazandırır?

2 dakikalık okuma

İnovasyon Kültürüyle En İyi İş, En İyi Kurum

İnovasyon Türkçe’de yenilik, yenileme gibi anlamlara gelse de aslında içeriği bir iki kelimeye sığmayacak kadar geniştir. Yenilikten kasıt bir şeyi bulma-buluş veya var olan bir ürün veya hizmet niteliğindeki şeyi değiştirip geliştirerek bir nevi yenilemektir. Eklenen niteliğin özgün olması gerekmektedir. Farklı ve yeniyi ortaya koymaktır. Böylece daha önceden karşılanmayan bazı taleplere cevap verilmiş olmanın yanı sıra , hiç akıllarda olmayanı da akla getirerek buluşsal bir durum da yaşanabilir.

İnovasyon, içinde bulunulan durumla yetinmemektir bir bakıma. Gelişen zamanda, şartlar yeterli gibi görünse bile her zaman daha yeninin, iyinin ve farklının peşinde olan insanlar inovasyonda öncü olmayı başaran özel kişilerdir.

İnovasyon kültürü ise bu özel kişilerin, bir firma veya ekipte çoğunluğu oluşturması adına yapılan davranışları etkileyici veya yön verici çalışmaların ve düşüncelerin tamamını temsil eder. Bir ekibi ele aldığımızda, bir kişinin inovasyon bakış açısıyla tamamını yönlendirip yönetmesi hem zor hem de yorucu olacağı için, o ekibe inovasyon ruhunu kazandırmanın hem süreci hızlandıracağı hem de sonuçtaki başarının kaçınılmaz olacağı aşikardır. Bu bağlamda inovasyon kültürüne sahip olan firmalar, her zaman diğerlerinden daha ileride olup örnek gösterilecek ve yaptıkları işlerle adından söz ettirecektir. İnovasyon yaratıcılığı ve özgünlüğü sembol etttiği için bu sonuç muhakkaktır.

İnovasyon kültürünü kurumsal olarak benimsemek ve yapılan geliştirme ve aktivitelerde ekip ruhunu inovasyonla beslemek için bir yol göstericiye ihtiyacınız olabilir. Bu konuda inovasyonu kurumunuzun karakterine ve imkanlarınıza adapte edebilmek, inovasyon ruhunu doğru anlamış, onu kişisel ve kurumsal hayatında yaşamış kişi veya ekiplerin desteğiyle olabilir.

Unutulmamalı ki, inovasyon adına yapılan giderler bir harcama değil, yatırımdır.

Sağlık ve sevgiyle…


Related Posts