İnovasyon, yenilik adına düşünceden harekete, planlamadan uygulamaya kadar her çeşit eylemi kapsayan bir zincirdir.

Yenilikçiliğe dair ürünlerin hatta devrim niteliğinde dediğimiz üretimlerin tamamı sadece bir düşünceyle başlar. Bu, inovatif düşüncedir. Bu düşüncenin üzerine inşa edilen her şey inovatif niteliğine sahiptir artık. İnovatif plan, inovatif üretim…

Dünyada 77 inovasyon türü bulunmaktadır. Ülkemizde ise bunlardan sadece 16’sını kullanmaktayız.

İnovasyon koçu, bir firmanın ne kadar inovatif bir ruha sahip olduğunu çeşitli inovasyon çarkı yöntemleriyle tesbit ederek, o firmaya bir nevi inovasyon check-up’ı yapıp belli analizleri oluşturur.

İnovasyon çarklarında, yapılan işin başlangıcından en son noktasına kadar durumsal analizlerini, değerler vererek uygulayıp, sonrasında olması gereken değerlerle kıyaslayarak hata ve eksikleri tespit edip bir uygulama planı çıkarmasıdır diyebiliriz.

İnovasyon analizlerinde kullanılan 8 farklı çark bulunmaktadır. Bu çark uygulamalarının bir tanesi yaklaşık iki saat sürmektedir. Sonuçta ise şu ölçümlere ulaşılmaktadır:

  • Kurumun veya kişinin yenilikçilik performansı ölçümü.
  • Kurumun veya kişinin farkındalık seviyesi.
  • Kurumun veya kişinin değer unsurları.
  • Kurumun veya kişinin değişimi oluşturma yeterliliği.
  • İnovasyon projelerinin süreç yönetimi.

Bu ölçümlerle inovasyon penceresinden bakılarak bir kurumun profili çizilir ve ilerleme kaydetme yolunda aksiyon alınır.

İnovasyon koçluğu, bir firma için geleceğe yatırımın temsili gibidir.

Potansiyelim bünyesinde verilen İnovasyon Koçluğu ve inovasyonel düşünce sistemini anlatan eğitimleri aşağıdaki bağlantılardan inceleyebilirsiniz. Bu eğitimlerin aynı zamanda, kurumsal bünyede alınarak, inovatif bir vizyon oluşturmada ciddi katkıları ve yol göstericiliği olacaktır.


İlgili Yazılar

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.