Gelişim, Kurumsal

Globalleşen Dünyada Kurumsal Eğitimin Önemi

3 dakikalık okuma

Öğrenme ve gelişme, lise ve üniversiteden mezun olduktan sonra durmaz; bu, her çalışan için hayat boyu devam eden bir süreçtir.

Çalışanlarını başarılı bir kariyer için en iyi şekilde yetiştirmek ve ihtiyaçları doğrultusunda almaları gereken eğitimi gerekli düzeyde sağlamak işletmelerin kurum kültürü oluşturması için yapması elzem durumların başında gelir. Bunu kabul etmeyerek gerekli adımları atmada çekingen davranan kurumlar rakiplerinden geride kaldıkları gibi, belli aşamadan sonra takip edememeye başlar.

Kurumsal eğitime pozitif bakmayan işletmeler, kurum kültürü oluşturmakta ve maliyet kalemlerini azaltmakta her zaman zorluk yaşarlar.

Günümüz ekonomik dünyasında tam anlamıyla bir değişim ve gelişim çağı yaşamaktayız. Bilginin, teknolojinin ve iletişim araçlarının gelişimi arttıkça, bireylerin de bu gelişime ayak uydurma ihtiyacı artmaktadır. Bu noktada kendini geliştirmeyen yada gelişim taraftarı olmayan bireylerle çalışan kurum ve kuruluşlar rakiplerini çok gerilerden takip etmek zorunda kalırken, vasıflı ve eğitimli bir iş gücünün yönetimindeki firmalar rakiplerine nazaran ciddi bir etkinlik üstünlüğü ve farklılık yaratmaktırlar.

İhtiyacınız olan eğitimi, kaliteli ve etkin bir şekilde alarak farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Günümüzde her alanda yaşanan hızlı ve baş döndüren değişimler ve gelişmeler, müesseselerin de bu hızlı gelişmelere ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır. Bilinçli kurum ve kuruluşlar bu amaç doğrultusunda insana yapılan yatırımla, çalışanlara kazandırılan niteliklerle, personelin bireysel gelişimine sunulan katkıyla bunun mümkün olacağının farkındadırlar. Bu anlamda yapılan tüm harcamaların aslında bir yatırım olduğu, bu yatırımın müşteri memnuniyetini bariz şekilde artıracağı, kalite ve saygınlık olarak müesseseye geri döneceği unutulmamalıdır.

Sürekli değişen bu iş ortamında şirketler,tasarımdan üretime, üretimden satış ve sonrası desteğe kadar iş modellerini  geliştirmek için gerekli teknolojileri kullanmaz ise rakiplerini takip edemiyorlar. Günümüzde şirketler, İK analizlerinden, bir çalışan hakkında birçok bilgiye erişebilir ve kurumsal öğrenme girişimlerini yönlendirebilir.
Piyasada, öğrenme içeriğini, her bir çalışanın benzersiz öğrenme stillerine göre geliştirmek için yapılandırılmış, kişiselleştirmeyi kullanabilen ve yerleştirme sürecini hızlandıran ayrıca verimliliği en üst düzeye çıkaran program ve eğitimler var.

Kurumsal gelişimde güncelliği yakalamış ve bu güncelleme amacıyla yapacağı harcamayı yatırım olarak görme bilincine ulaşmış şirketler, bu eğitim ve programlardan maksimum düzeyde yararlanarak,  kurumsal statüsünü gözle görülür düzeyde yükseltmiş oluyor.

Kurumsal eğitimin, başarının temel taşlarından biri olduğu yadsınamayacak bir zamanda yaşamak, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, kurumları buna zorunlu hale getirmiş durumda diyebiliriz. Hedefinde başarı olan her kurumun bu eğitimleri mutlaka rotasına kilometre taşı olarak yerleştirmesi gerekmektedir.

http://www.potansiyelim.com/online-egitim/isletme-koclugu-sertifika-programi/


Related Posts