Eğitim dönemi çocuklarımızın geleceğinin resmini çizdiği bir tuval gibidir. Bu dönemde anne babalar olarak çocuğumuzu doğru anlayamayabiliriz. Tercih ve davranışlarına her zaman objektif bakamayarak, beklentilerimizle hareket edebiliriz.  Oysa ki her çocuğun kendine özgü bir dinamiği vardır.

Aynı şekilde bir eğitimci gözüyle de bakabiliriz.  Belli konularda müfredatı uygulama zorunluluğu olan eğitimciler de öğrenciye dinamiksel değil yaptırımsal davranıp beklentileriyle davranışlarını şekillendirebilirler.

Bu noktada öğrenci koçuyla ilerlemek en doğru adımdır. Çünkü öğrenci koçluğu, öğrencinin potansiyelini, dinamiğini, hedeflerini, bunların kendisi için ne kadar doğru olduğunu, “başarı-kapasite-amaç” dengesini ve en önemlisi de kendini tanımasını sağlar. Buna destek olur, yol gösterir, keşfetmesi için elinden tutar..

Aile-birey-okul üçgeninde fotoğrafa bakarak öğrencinin çevresiyle olan kişisel ilişkilerini düzenlemesine kadar destekçisi olur.

Çocuğa bir günde hangi dersleri yapacağı, kaç soru çözeceği, neyi ne kadar yapması gerektiğini kesinlikle öğrenci koçu söylemez. Zaten öğrencilerin en çok sıkıldığı şeylerden biri bu şekilde davranılmasıdır. Öğrenci koçu, öğrencisinin sınav, okul, kabul görme, ergenlik vb. durumlarında mücadelesinde yol arkadaşıdır. Bu arkadaşlığın en temel ilkesi onu anlamaktır. Dolayısıyla öğrenciyi tanıyıp anlayan bir öğrenci koçu, hedeflerine giden yolda kendi sorumluluklarını yapması noktasında, yaptırım uygulayarak değil, fayda zarar analiziyle, çıkarımlarda bulunarak ona uygun seçenekler üretir. Bu hedefler ve seçenekler öğrenci için en uygunu olmalıdır.

En uygunundan kasıt, öğrenciye bir bütün olarak bakabilmek ve okul hayatı, sosyal yaşamı ile aile ilişkilerini aynı potada birleştirerek, birbirini etkileyen bu ilişkiler çemberinde onu kendi dinamikleriyle ele alabilmektir. Böylece sadece akademik başarıya odaklanmak değil, her yönüyle onun başarılı, mutlu ve aktif bir birey olması için yardımcı olmaktır.

Böylece kabul gören, sevildiğini hisseden, bulunduğu konumun ve nereye varmak istediğinin farkında olan bir birey gelişecektir.

Bu bağlamda inanarak söyleyebiliriz ki;

Başarısız öğrenci yoktur.

Sevgiyle kalın..


Related Posts