Başarılı olmak isteyenler için hayatta bazı hakikatler vardır:

  • Zorluklar hayatın her anında vardır. Zorlukların önünden kaçan insanlar, bunu inanılmayacak kadar büyük bir bedelle öderler.
  • Hayatta engel ve zorluklardan daha fena birşey daha vardır ki, bomboş oturmak, her işten kaçmak veya tembelliktir. Hayatın tehlikelerinden, meselelerinden kaçmak isteyenler kaçmaya çalışırken düşerler. Kaçmak bir çözüm yolu değildir.
  • Mücadelemiz ne kadar büyük olursa, başarımız da o kadar büyük olur. Mücadelenin zor tarafı fedakarlıktadır. Hayatta başarıya ulaşmak için fedakar olmamız gerekir. Yani hedeflerimize ulaşmak için bazı şeylerden feragat etmeliyiz. Bir çok insanın başarılı olamayışı, hayatla nasıl mücadele edeceklerini bilmeyişlerindendir. Her şeye sahip olan insanlar zorluklar karşısında nasıl durmaları gerektiğini bilemezler. Çünkü hayat onlara altın bir tepside sunulmuştur. Aslında zorluklarla büyüyenler, zorluklara karşı daha dirayetlidirler, nasıl başa çıkacaklarını daha iyi bilirler.

Akıllı ve cesur bir insan, zorluklardan nasıl kaçması gerektiğini değil, zorlukların üstesinden nasıl geleceğini düşünendir.

Çözmek zorunda olduğumuz meseleler belki bizim için çok büyük olabilir. Fakat şunu düşünmeliyiz: Çözmeye çalıştığınız meseleden daha büyüklerini şu anda başkalarının çözmeye çalıştığını, bizim meselemizin bu büyük meseleler yanında daha küçük olduğunu unutmayalım.

Başarılı insan mesuliyet alabilendir. Güçlü bir insan mesuliyet almaktan korkmaz.


Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.