Yapay zeka, bir bilgisayarın ya da bilgisayar yönetimindeki cihazın, insan veya belli canlılar gibi faaliyetleri yerine getirebilme ve düşünce sistemi geliştirebilme yeteneğine denir. Bu sistem yaklaşık 1940’lı yıllara dayanan, insanın düşünce sisteminin analiz edilerek  oluşturulan bir buluştur.

Kısaca yapay zeka bilgisayarlı sistemlerin insan gibi düşünebilmesini sağlayan buluştur. Belli algoritmalar üzerinden çalışan, öğrenme ve problem çözme yetenekleri olan, bilgiyi işlemek için de yine insan beyninden ilham alan yapay zekanın gelişimi adeta zamanla yarışırcasına hızlı ilerlemektedir. 2015’te 200 milyon dolar olan yapay zeka pazarının 2025’te 90 milyar dolar olması beklentisi bunun en büyük göstergesidir.

Yapay Zeka Sistemi Nasıl Çalışmaktadır?

Yapay zeka, durumu gözlemler ve kendisine daha önceden girdisi yapılan parametre ve formullere(algoritmalar) dayanarak verileri işler. Bu algoritmaların işleyişiyle sorun çözer, analiz yapar, yorumlar veya değer verir. Tüm bunların neticesinde öğrenme gerçekleşir ve o da gelişim ve değişimi meydana getirir. Adeta bir insanın davranışlarını kopyalayarak taklit eden yapay zekayı diğer bütün sistemlerden ayıran da bu özelliğidir.

Yapay Zeka Hangi Özellikleri Taklit Etmektedir?

Yapay zekadaki hedef bir insanın veya canlının var oluşsal sistemlerinden yola çıkarak ve onları taklit ederek, daha mükemmeline ulaşmaktır. Dolayısıyla yapay zekada konuşma, görme, işitme, dokunma gibi algısal sitemler geliştirilmiştir. Yapay zeka konuşmayı tanır, sesi algılar ve kimliklendirir. Görüntüyü alır, kaydeder, kıyaslar ve işler. İşlediği veriler kendisinde var olan algoritmalarla amaca ulaştırılır. Bir insan gibi düşünür, sorgular, yargılar, bağ kurarak analizler yapar. Tüm bunların sonucunda öğrenmeyi gerçekleştirir. Hatta daha önce öğrendiği bilgileri yenileriyle günceller, böylece kendini geliştirerek değişim yaşar.

Burada bir insan veya hedef canlı ne ise yapay zekanın kullanıldığı cihazın da tıpkı onun gibi hareket etmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla yapay zekada tüm hareket, iş, öğrenim veya deneyimler amaç canlı ile aynıdır.

Başlıca öğrenme ve tanıma gerçekleştirdiği durumlar:

-Ortam ve nesneleri tanır: Artık görüntü işleme sistemi bir çok cihazda kullanılıyor. Yapay zeka tıpkı bir insanın görüşü gibi görüntüyü alarak oradaki nesnelerin ne olduğunu, renklerini, boyut ve derinliklerini işleyebiliyor.

-Dış dünyayı algılar : Son yıllarda geliştirilen kendi kendine çalışan cihazlar, temelde çevrelerini algılayarak hareket etme kabiliyetine sahiptirler. Otonom arabalardan tutun, robot insanlar, hayvanlar dış dünyayı algılayarak işleme yeteneğine sahipler.

-Desen tanıyarak nesneleri algılama : Yapay zeka desen tanıma konusunda biz insanlardan çok daha iyi. Çünkü bir gördüğümüz bir deseni birim zamanda işliyorsak onlar onlarcasını işleyecek yeteneğe sahipler. Derin öğrenme ile desen tanıma tekniği kullanılarak verisel olarak işlenen desenler, yapay zeka tarafından kimliklendirilerek öğrenim gerçekleşiyor.

Yapay zekanın gelişimi adeta zamanla yarışarak gelecekte inanılmaz gerçekliklerle bizi şaşırtacağa benziyor. Dileriz ki bu şaşırmamız insanlığın yararına olacak şeylerle alakalı olur. Zira yapay zekanın bu yazıya sığdıramayacağımız kadar fazla alanda kullanıldığını belirtelim.

Bu alanlara artı ve eksileriyle sonraki yazılarda değineceğiz.

Sevgiyle kalın..


İlgili Yazılar

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.