Yönetime tarihsel, çağdaş ve gelecek perspektifinden bir bakış

Kursu al
Yönetime Tarihsel, çağdaş ve gelecek perspektifinden bir bakış

Eğitimin amacı:

Yönetime dair, güçlü bir entelektüel alt yapı oluşturmak. Yönetimin geçmişten günümüze geçirdiği aşamaları incelemek ve gelecekteki yönetim konseptine ait bir tasavvur yapmak.

Eğitimin içeriği:

* Yönetim nedir?
* Yönetim ve Yöneticinin özellikleri
* Yönetim Bilimi
* Mükemmel Firmaların Kültürel Değer ve Davranışları
* Kurumsal Yönetim
* Yönetimin Tarihsel Süreci
* Dünya Yönetim Zirvesi
* Bazı Güncel Yönetim Teknikleri
* Doğu-Batı Düşüncesi
* Farklı Kültürlere ait Yönetim Tarzları
* Sümerlerde Yönetim
* Tarihten Bir Yönetim İncelemesi: Ahilik Teşkilatı
* Yönetimin Tarihsel Kaynakları
* Küreselleşmenin Yönetime Etkisi
* Bilgi Çağının Yönetime Etkisi
* Bilgi Temelli Şirketlerin Günümüzdeki Önemi ve Geçmişteki Durum
* Geleceğin Şirketi
* Yönetimin Gelecekteki Durumu
* Yönetime ait Güncel Bilgi Kaynakları

Eğitimin kazanımları

* Yönetimin metodolojisini öğreneceksiniz
* Yönetim ve yöneticiye ait temel özellikleri öğreneceksiniz
* Yönetimin hem özel hem kamu yönetimine dair kısmı için bilgi sahibi olacaksınız
* Mükemmel firmaların karakteristikleri hakkında fikir sahibi olacaksınız
* Kurumsal Yönetimin özelliklerini ve faydalarını öğreneceksiniz
* Yönetime ait bilimsel anlamda geçilen aşamaları öğreneceksiniz (Klasik yönetim, Post modern yönetim gibi)
* Dünya Yönetim Zirvesinde geleceğe ait alınan kararları öğrenecek ve günümüz ile karşılaştırabileceksiniz
* Stratejik Yönetim, Sistem Yaklaşımı, Kıyaslama (Bencmarking) gibi güncel yönetim tekniklerinin önemli noktalarını öğreneceksiniz
* Doğu ve Batı kültürlerine ait temel karakteristikleri öğreneceksiniz
* Farklı ulusların yönetim kültürlerini öğreneceksiniz
* Medeniyetin önemli yapı taşlarından biri olarak görülen Sümerlerde temel yönetim anlayışını öğreneceksiniz
* Tarihimiz için önemli bir teşkilat olan Ahilik teşkilatının yönetim yapısını öğrenecek ve şimdiki uygulamaların asırlar önce nasıl yapıldığını karşılaştırabileceksiniz
* Yönetimin tarihsel kaynakları olan Prens, Mukaddime, Yönetenlerin yönetimi, Savaş sanatı gibi eserlerin genel analizini öğrenecek ve buralardan çıkarılabilecek yönetim derslerine haiz olacaksınız
* Günümüzün en önemli konularından olan küreselleşmeyi ve yönetime etkilerini temel olarak öğreneceksiniz
* Bilgi çağının organizasyonlardaki yaptıkları değişiklikleri ve bu tarz organizasyonların özelliklerini öğreneceksiniz
* Günümüzün öne çıkan bilgi temelli şirketlerini öğrenecek ve geçmiş ile kıyaslama yapabileceksiniz
* Yönetimin geleceğine dair bir fikir edinebileceksiniz
* Yönetim literatürüne ait güncel kaynakları öğreneceksiniz

Eğitimin gereksinimleri:

Bu eğitim için herhangi bir önkoşul yoktur. Her düzeyde yönetici ve çalışan katılabilir.

Eğitime kimler katılmalı?

* Yönetime farklı açılardan bakmak isteyenler,
* Her düzeyde çalışanlar ve özellikle her kademedeki yöneticiler,
* Yönetim konusuna dair entelektüel bilgi seviyesini artırmak isteyenler,
* Yönetime ilgi duyan herkes.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Yönetime tarihsel, çağdaş ve gelecek perspektifinden bir bakış
Fiyat:
250TL+KDV