Tüketici Davranışı (Bankacılık Sektörü İçin)

Kurumsal Teklif Al
Kayıt Ol
TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Eğitimin Amacı :

Gelişen Dünya düzeni ve içinde bulunduğumuz ekonomik resesyon dönemi ile birlikte müşterinin önemi bir kat daha arttı. Müşteri kavramı, bizim hedef kitlemizde olan ve bizimle çalışan ya da çalışma potansiyelindeki kişiler olurken, “Tüketici” kavramı konuyu biraz daha geniş perspektifte almıştır.

Spesifik olarak Bankacılık sektörünün tüketicisini tıpkı bir Antropolog gibi incelemek, onun davranış ve hareketlerini gözlemlemek kaçınılmaz olmuştur. Bu eğitim programı ile gözden kaçırdığımız henüz müşteri safhasına gelmemiş genel potansiyel tüketicileri, tekrar hatırlayıp, onların davranışlarını inceleyip, sektörümüze uygun davranışları nasıl geliştireceğimizi oluşturacağız. Onlarla ilgili verilerin pazarlamadaki karşılıklarını ve bize açabilecekleri ufukları düşüneceğiz. Tüm bunlara bakarken, satın alma sürecinde gerçek tüketicinin bize verebileceği ipuçlarını tartışacağız.

Kısaca teori ile pratiği bir araya getirerek yeni bir paradigmayı ortaya koymaya çalışacağız.

Eğitim İçeriği:

MODÜL 1 : TÜKETİCİ DAVRANIŞI KAVRAMINA BAKIŞ

✓ Tüketici Davranışı nedir?
✓ Tüketim olgusu ve Tüketici, Müşteri ve Ticari Müşteri
✓ Tüketim, ihtiyaç, ilgi, istek vb. terimlerin incelenmesi ve Bankacılığa uyarlanması
✓ GRUP ÇALIŞMASI-1: EEE NE OLMUŞ? – DEĞER ZİNCİRİ KURMAK
“Tüketici Davranışı bize ne kazandıracak?”

MODÜL 2 : TÜKETİCİ DAVRANIŞ PAZARLAMA STRATEJİSİ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞI SOSYOLOJİ İLE İLİŞKİLERİ

✓ Tüketici Davranışı ve Pazarlama;
✓ Durum analizi,
✓ Pazar Bölümlemesi,
✓ Hedef Pazar Seçimi,
✓ Konumlandırma,
✓ Pazarlama Karması
✓ Tüketici Davranışının Sosyolojik Yönü
✓ Tüketici İmajları
✓ Modern ve Postmodern Zamanlar bakımından tüketici davranışı

MODÜL 3 : TÜKETİCİ DAVRANIŞI’NIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

✓ Öğrenme ve Bellek,
o Tepkisel ve edimsel koşullama,
o Model alma
o Bellek
✓ Güdüleme ve İlgilenim
o Güdü Kavramı ve Pazarlama Stratejisi
o İlgilenim ve Pzr.uygulamaları
✓ Duyum ve Algılama
o Algılama süreci,
o Seçici algılama,
o Bilinçaltı algılama
✓ Tutumlar, Kişilik, Benlik, Değerler ve Yaşam Biçimi

MODÜL 4 : TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ

✓ Tüketicinin Karar verme düzeyleri,
o Tüketicinin satın alma anında içinde bulunduğu durumlar,
o Alınacak hizmete yüksek ve düşük ilgi duyması,
✓ Sorunun ortaya çıkması
o Azarlama stratejisi açısından sorun belirleme,
✓ Bilgi arayışı ve seçeneklerin değerlendirilmesi,
o İç ve dış yönden arayışlar,
o Seçenek değerlendirme süreci,
✓ Satın alma anı ve sonrası davranışları

Eğitim Süresi :

6 saat (1 gün)

Eğitim Yöntemi:

  1. Online eğitimlerimiz, uzaktan canlı sınıf ortamında yapılır
  2. Aldığınız eğitimlerin, gerçek etkiyi yaratabilmesi için, sınıflarımız 15 kişi ile sınırlıdır.
  3. Eğitimlerimize, aydınlık ve gürültüsüz bir ortamda, girmenizi öneririz.
  4. Bütün eğitimlerimizde, kaçırdığınız kısımlar için, telafi imkanı sunarız
  5. Eğitim sonunda Dijital sertifikanız mail ile, ıslak imzalı sertifikan kargo ile gönderilir.
  6. Kurumlara veya gruplara özel, kapalı ya da yüz yüze sınıflar için, “Kurumsal Eğitim Çözümleri” sayfamızı inceleyiniz.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Tüketici Davranışı (Bankacılık Sektörü İçin)
Fiyat:
₺450