Hint Astrolojisi (Vedik Astroloji)

Kurumsal Teklif Al
Kayıt Ol
Hint Astrolojisi (Vedik Astroloji)

Course Topics

 • Formation of chart and fixing ascendant
 • Zodic division into signs and constellations(nakshatra)
 • Houses, signs, planets and their significance
 • Types of planets and their condition
 • Duration of planets and their calculations
 • Yoga related horoscope (moon based yoga, sun based yoga, special yoga)
 • Five-fold friendship of planets (temporary and natural friendship)
 • Transıit and ashtakvarga (in short)
 • Introductıon of divisional chart
 • Concept related to marriage
 • Muhutra (selection of auspicious moment for starting activity) (in short)
 • Varshaphala (annual horoscopy) and questionary method (horary) (in short)
 • All concepts with example

Ders Konuları

 • Grafiğin oluşturulması ve yükselenin belirlenmesi
 • Zodik işaretlere ve takım yıldızlara bölünme (nakshatra)
 • Evler, işaretler, gezegenler ve önemi
 • Gezegen türleri ve durumları
 • Gezegenlerin süresi ve hesapları
 • Yoga ile ilgili burç (ay bazlı yoga, güneş bazlı yoga, özel yoga)
 • Gezegenlerin beş kat dostluğu (geçici ve doğal dostluk)
 • Transit ve ashtakvarga (kısaca)
 • Bölüm grafik tanıtımı
 • Evlilikle ilgili kavramlar
 • Muhutra (faaliyete başlamak için uğurlu anın seçimi) (kısaca)
 • Varshaphala (yıllık burç) ve sorgulayıcı yöntem (horary) (kısaca)
 • Örnekli tüm kavramlar

Not: Eğitim dili İngilizce olup, simültane tercüme yapılacaktır. Eğitim sonunda Hem Kurumumuzdan, hem de Hindistan’dan sertifika vereceğiz.

Bu Kursumuzda, şu anda planlanmış bir karma sınıf bulunmamaktadır. 

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Hint Astrolojisi (Vedik Astroloji)
Fiyat:
₺2,000