SPSS ile orta seviyede uygulamalı istatistik

Kurumsal Teklif Al
Kayıt Ol
SPSS ile orta seviyede uygulamalı istatistik

Kursun Amacı:

Bu kursa katılanlar, SPSS programı aracılığıyla orta seviye istatistik analizleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Kurs teorik bilgilerin yanında, SPSS programı üzerinden uygulamaları içerir. Katılımcıları orta düzey ortalama karşılaştırmalarını ve ilişki analizlerini yapabileceklerdir.

Kurs İçin Gereklilikler:

Kursa katılanların temel istatistik kavramlarını (ortalama, standart sapma, normal dağılım vs) bilmesi ve SPSS’i tanıması yeterlidir. Katılımcıların bilgisayarlarında uygulama için SPSS programı yüklü olmalıdır.

Kursun Hedefleri:

Bu kurs sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

 1. Parametrik analizler için temel varsayımları ve bunların nasıl test edileceğini,
 2. Ortalama karşılaştırma testlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: t testi (bağımsız, bağımlı ve tek örneklem), Tek yönlü ANOVA
 3. Nonparametrik testleri ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: Mann-Whitney U, Wilcoxon, KruskalWallis
 4. İlişki analizlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: Korelasyon testleri (Pearson ve Spearman), ki-kare testi
 5. Yordama analizlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: Basit doğrusal regresyon
 6. Analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağını,
 7. Analiz sonuçlarının nasıl raporlanacağını öğrenmiş olacaksınız

Kurs Materyalleri:

SPSS veri tabanları, ppt sunum dosyası

Eğitim Yöntemi:

 1. Online eğitimlerimiz, uzaktan canlı sınıf ortamında yapılır
 2. Aldığınız eğitimlerin, gerçek etkiyi yaratabilmesi için, sınıflarımız 15 kişi ile sınırlıdır.
 3. Eğitimlerimize, aydınılık ve gürültüsüz bir ortamda, girmenizi öneririz.
 4. Bütün eğitimlerimizde, kaçırdığınız kısımlar için, telafi imkanı sunarız
 5. Eğitim sonunda Dijital sertifikanız mail ile gönderilir.
 6. Belirtilen fiyat, karma sınıfta kişi başı fiyattır. Bireysel alımlar için geçerlidir.
 7. Kurumlara veya gruplara özel, kapalı ya da yüz yüze sınıflar için, “Kurumsal Eğitim Çözümleri” sayfamızı inceleyiniz.

Bu Kursumuzda, şu anda planlanmış bir karma sınıf bulunmamaktadır. 

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
SPSS ile orta seviyede uygulamalı istatistik
Fiyat:
₺900