Eğitim tarihi: 24 Mayıs 2020

Saat:10:00-18:00 arası

Kursun Amacı:

Bu kursa katılanlar, SPSS programı aracılığıyla ileri seviye regresyon analizleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Kurs teorik bilgilerin yanında, SPSS programı üzerinden uygulamaları içerir. Katılımcılar ileri düzey regresyon analizlerini kolaylıkla yapacak, yorumlayacak ve raporlayabileceklerdir.

Kurs İçin Gereklilikler:

Kursa katılanların temel istatistik analizleri bilmesi gerekmektedir. Katılımcıların bilgisayarlarında uygulama için SPSS programı yüklü olmalıdır.

Kursun Hedefleri:

Bu kurs sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

  1. Her analiz tekniği için varsayımları ve bu varsayımların SPSS ile nasıl test edileceğini,
  2. Basit doğrusal regresyon analizini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  3. Çoklu doğrusal regresyon analizini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  4. Hiyerarşik regresyon analizini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  5. İkili lojistik regresyon analizini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  6. Sıralı lojistik regresyon analizini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  7. Çoklu lojistik regresyon analizini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  8. Analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağını,
  9. Analiz sonuçlarının nasıl raporlanacağını öğrenmiş olacaksınız.

Kurs Materyalleri:

SPSS veri tabanları, ppt sunum dosyası

 

Ders Konuları

Kurs Müfredatı Bulunamadı
top
Bütün hakları saklıdır.