Eğitim tarihi 3 Mayıs 2020

Saat 10:00-18:00 arası

Bir kurum için projelerin iyi seçilmesi, tutarlı yöntemlerle yönlendirilmesi, zaman zaman sorgulanması ve kurum stratejilerine hizmet edecek şekilde sonuçlandırılması önem kazanmaktadır. Çalışanın ve yöneticinin, çoğunlukla aynı anda ve birden fazla projede görev almak durumunda olduğu ortamlar söz konusu olduğunda projelerin önemi ve yönetimi de daha çok önem kazanmaktadır.

Bundan dolayı proje yönetiminin yükü daha da artmakta ve bununla birlikte planlama sürecinde yaşanan aksaklıklar bir bütün olarak şirketi ve yönetim kadrosunu zora sokmaktadır. Bu eğitim oluşan problemleri çözmede, süreç iyileştirmede, etkinliği kanıtlanmış bir gereç olarak kullanabilmelerine yönelik olarak düzenlenmektedir.

Bu eğitimde amaç; proje planlama sürecini anlamak ve bu süreci başarıyla uygulayabilmek için gereken temel kavram ve araçları tanımaktır. Proje sürecinin diğer iş süreçleriyle olan ilişkisi, proje yöneticisi ve ekip arasında yapılan görev paylaşımı, sektörlere göre farklı uygulamalar, sıkça yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik pratik çözüm önerileri sunulacaktır.

Proje Planlama Eğitiminin sonunda:

Bu eğitim sayesinde herhangi bir iş dalında Proje Planlama konusunda detaylı bilgi sahibi olursunuz.
Sahip olduğunuz bu bilgi ile proje yönetiminde çıkabilecek sorunları önceden çözmüş olursunuz.
Bir işletmede proje ofisinin doğru biçimde oluşturulması, organizasyonun yeterli şekilde kurulması, proje kaynakları ve risklerinin düzgün bir şekilde yönetilmesi, projenin başarı ile devam ettirilmesi konusunda detaylı bilgi sahip olursunuz.

Ders Konuları

Kurs Müfredatı Bulunamadı
top
Bütün hakları saklıdır.