İş Yaşamında Duygusal Zeka

Elif Gökçek
0 kişi kaydoldu

Bu kurs hakkında

İş Hayatında Duygusal Zeka

Duygusal zeka kavramı aslında oldukça eski zamanlara uzanan bir tarihe sahiptir.  Ancak, 19. yüzyıldan sonra ivme kazanmıştır. Bunun nedeni ise; yapılan araştırmalarda IQ’nun başarıda tek ölçüt olmadığının ispatlanmasıdır.

Duygusal zeka, bireyin çevresel baskı ve taleplerle başa çıkmasında ona başarı kazandırma yeteneğini etkileyen bilişsel olmayan beceriler, yetenekler ve yetkinlikler sıralamasıdır.

Duygusal zeka yoksunluğu, kişinin aile yaşamından mesleki başarısına, toplumsal ilişkilerinden sağlık durumuna kadar birçok alanda kötü sonuçlar doğurabilmektedir.

Duygusal zeka duygular yoluyla düşüncenin daha akılcı olması ve bireyin duyguları hakkında daha akılcı düşünebilme becerisi kısaca duygularını yönetebilmesi olarak da ifade edilebilir.

Duygusal zeka, kendimizle ve başkalarıyla başa çıkabilmeyi kolaylaştıran duyguları tanıma, anlama ve etkin biçimde kullanma yeteneğidir, yani, başkalarının neyi istediklerini, neye ihtiyaç duyduklarını, güçlü ve zayıf yanlarını duyguları değerlendirerek anlayabilmek, stresle başa çıkabilmektir..

Gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda başarılı ve mutlu olmak, insanların duygusal zeka becerilerine bağlı ve duygusal zeka ile insanların ortak duyguları, iletişim becerileri, insanlık anlayışları, incelik, zarafet, kibarlık, nezaket vb. gibi yetenekleri tanımlanmaktadır.

Ve sahip olduğumuz duygusal zeka düzeyimiz, kendimizle ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi doğrudan etkilemekte, bir başka deyişle duygusal zeka; bir kişinin duygularını eğitebilmesi ve duygusal manada kazanımlarını, kendini en iyi biçimde yönlendirebilecek ve başarıya götürebilecek zeka gelişimi olarak da yorumlanabilir.

Duygusal Zekaya Bilimsel Bakış

Yapılan bilimsel çalışmalar, duygusal zeka için genetik yeterliklerin olduğunu göstermektedir. Psikolojik ve gelişimsel araştırmalar, eğitiminin de duygusal zekada genetik kadar önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Araştırma ve uygulamalar açık olarak duygusal zekanın öğrenilebildiğini ortaya koymaktadır. Ve duygusal zeka yaşla birlikte artmaktadır.

Duygusal zeka becerilerinin yüzde 50’si, doğuştan gelse de, öğrenilebilir becerilerdir. Doğuştan gelen yetenekler ne olursa olsun herkes duygusal becerileri öğrenebilir. Duygusal zekamızı geliştirdiğimizde hem kendimiz daha mutlu olabiliriz hem de çevremizdeki insanların mutluluğuna yardımcı olabiliriz.

Duygusal zeka öğrenilebiliyorsa, öncelikli olarak çocukların duygusal zekalarının gelişimi için:

 • Onların duygularının farkına varan ve önem veren,
 • Onlarla empati kurabilen,
 • Onlara duygularını ifade edebilmeleri için yardımcı olan,
 • Yaşadıkları olaylar karşısında problem çözebilmelerine yardım eden,
 • Nasıl davranabileceklerini öğretebilen ebeveynlere sahip olmaları gerekir.

Sonuç olarak, son zamanlarda yapılan bir çok çalışmada bireylerin, iş hayatlarında gerçek başarıyı yakalamalarının sadece sahip oldukları bilişsel becerilere bağlı olmadığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte duygusal zeka becerilerine de sahip olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bireylerin sürdürülebilir başarıları için sadece Bilişsel Zeka (IQ) yeterli olmamakta; Duygusal Zeka (EQ) ise onu desteklemekte hatta tamamlamaktadır.

Duygusal Zeka iş hayatında bireylere, duygularının farkında olmayı, duygularını yönetebilmeyi, içlerindeki gizli enerjiyi kullanarak güçlü olmayı, kişiler arası ilişkilerinde anlayışlı olmayı ve karşısındaki insanları anlamayı öğreterek uzun süreli başarının ve mutluluğun anahtarını verebilmektedir.

İş hayatında özellikle yönetici düzeyindekilerin, çalışanları motive edebilmesi, ekip çalışmasına liderlik edebilmesi için duygusal zeka yönetimi konusunda başarılı olması kaçınılmazdır.  Bunun yanı sıra problem çözmede aktif ve etkin rol oynayabilmesi, zaman ve proje yönetimi gibi konularda başarılı olabilmesi için de önemi kaçınılmazdır.  Bu başarı iş hayatında motivasyonu arttırabileceği gibi diğer taraftan başarıyı beraberinde getirecektir.

Günümüzde büyük önem taşıyan iş güvenliği konusunda da liderlerin duygusal zeka yönetimi konusundaki becerileri iş kazalarını önlemede ve etkin bir iş gündeliği yönetimi sağlamada önemli bir rol oynayacaktır.

Atölye Çalışması Yöntemi:

  1. Eğitimlerimizi canlı sınıf formatında yapıyoruz.
  2. Eğitimlerde Zoom altyapısını kullanıyoruz. Uygulama yüklemeden de eğitime girebilirsiniz.
  3. Eğitimlerimize, Kameranızı açmak isterseniz, aydınılık ve gürültüsüz bir ortamda, girmenizi öneririz.
  4. Eğitim başlamadan 15 dakika önce toplantı salonu açılacak olup, Platformumuzdaki, eğitime gir butonuna basarak girebileceksiniz. (Mail ile detaylı linkleri ve açıklamaları paylaşacağız.)
  5. Eğitim sonunda dijital sertifikanızı, kontrol panelinizden indirebileceksiniz.
  6. Kurumlara veya gruplara özel, kapalı ya da yüz yüze sınıflar için, “Kurumsal Eğitim Çözümleri” sayfamızı inceleyiniz.

Eğitmen

Elif Gökçek

0/5
2 Kurs
0 İnceleme
1 Kursiyer
Daha fazla gör

Bir Değerlendirme Yazın

200

Seviye
Orta Seviye