Enneagram Transformasyon (Kişisel Dönüşüm) Atölyesi 

Enneagram Eğitimlerinin Temel Amacı: Enneagram eğitimlerinin temel amacı bireyin bilişsel, duygusal ve eylemsel potansiyellerini tanıması, öz farkındalık, özyönetim, empati ve ilişki becerilerinin geliştirilmesi, yaşama içsel bütünlük içinde sevgi ve şefkat ile katılımının desteklenmesidir. Günlük yaşamda karşılaştığımız olayların bizde duygu bozukluğu …

(0 Geri bildirim)

Enneagram Eğitimlerinin Temel Amacı:

Enneagram eğitimlerinin temel amacı bireyin bilişsel, duygusal ve eylemsel potansiyellerini tanıması, öz farkındalık, özyönetim, empati ve ilişki becerilerinin geliştirilmesi, yaşama içsel bütünlük içinde sevgi ve şefkat ile katılımının desteklenmesidir.

Günlük yaşamda karşılaştığımız olayların bizde duygu bozukluğu yaratmasının önüne geçmek için anlamı değiştirmeye ihtiyacımız vardır. Anlam, mizaç ve kişiliğimiz tarafından çarpıtılarak subjektif hale getirilmiştir. Ennagramda açıklanan tipler, bilişsel işlev bozukluğuna uğramış egonun dokuz türünden biridir. Egonun çarpıtılmış negatif anlam dünyasından çıkmamız için kendimizi tanımaya, çarpık düşüncelerimizle yüzleşmeye, dikkatimizi yükseltmeye, anlamı onarmaya ve duyguların kaynaklarını yönetecek şuura ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacı en etkili şekilde karşılayan etkinlik enneagram eğitimleridir.

Enneagram Transformasyon: Kişisel Dönüşüm Atölyesi

Enneagram Kişisel Dönüşüm Atölyesinin Amacı: Enneagram, Dördüncü Yol Disiplini ve Bilinçli Farkındalık tekniklerini kullanarak kişiliğini derinlemesine tanımak, kişiye özgü dönüşümü sağlayacak yöntem ve beceriler kazanmak.

Atölye Hakkında: Bilinçli, anlamlı ve coşkulu bir yaşam için “Enneagram Transformasyon: Enneagram Kişisel Dönüşüm Atölyesi”de kohort koçluk tekniği kullanılmaktadır. 10 hafta ve 30 saatten oluşan atölyede her hafta 3 saat çalışma yapılmaktadır. Atölyede “gruba yönelik” ve “bireye yönelik” olarak iki farklı çalışma birlikte yürütülmektedir. En fazla 16 kişinin kabul edildiği atölyede “kişisel çaba, iç gözlem, gözlem paylaşımı, grupla dayanışma ve bireye saygı” temel ilkelerdir. Atölye katılımcılarının günlük egzersizleri yapmaları ve atölye saatinde tüm dikkatleriyle çalışmaya katılmaları beklenmektedir.

Atölye Çalışma Konuları Haftalık Dağılımı (10 hafta 30 saat)

Atölye Temel konular

(Benlik Olguları)

Tiplere göre konular

(Enneagram Tiplerinin Özellikleri)

1. hafta Kohort koçluk prensipleri ve niyet Öz ve kişilik, merkezler ve ego durumları
2. hafta Çaba, içgözlemci, ego Egemen duygular, kişilik, tipler
3. hafta İmajinasyon, özdeşleşme, ka’le alma Kör noktalar, zihni modeller
4. hafta Savunma mekanizmaları, sahte kişilik Kurtarıcı erdem ve temel tutku (zaaf)
5. hafta Stop, sessiz zihin, açık kalp, duyguları serbest bırakma Evrensel (kutsal) kaynak ve benlik takılması
6. hafta Merkezlerin dengesizliği (hornevian ve harmonik gruplar) Kanat etkisi, sağlık düzeyleri

 

7. hafta Kalıp akılcılık, dikkat, sezgi, saf irade Güven noktası ve gelişim yönü,

Stres noktası ve Çökme yönü

8. hafta Nevrotik gurur, hoşlantı, af, Stres ve öfke nedenleri
9. hafta Formlar, negatif heyecanlar Korkular, arzular
10. hafta Sevgi, , coşku, mutluluk Yaşam boyu çaba ve eksik parçamız

Enneagramı öğrenmenin pratik faydalarından bazıları:

 • Kendimizi tanıma ve başkalarını anlama düzeyimiz yükselir.
 • İş, aile ve sosyal çevremizle daha sağlıklı ilişkiler kurarız. İletişim yeteneklerimiz artar, başkalarıyla çatışmaya girmeden ilişkileri yönetme kabiliyetimiz yükselir.
 • İçsel çatışmalarımız ve gerginliklerimizin azalmasına katkı yapar.
 • Duygusal zekamız gelişir. Kendi duygularımızı ve başkalarının duygularını kolayca fark ederiz. Duygularımızı ve ilişkilerimizi daha bilinçli yönetiriz.
 • Mizacımız tarafından çarpıtılmış yanlış düşünceler ve olumsuz duygulardan kurtuluruz.
 • Kişilik tiplerinin hayatı algılamasının birbirinden farklı olduğunu görmek, diğerlerine karşı saygı ve anlayışımızı geliştirir.
 • Dikkat dağınıklıklarımız azalır.
 • Kendimizi tanıdıkça diğerlerine karşı gereksiz (oysa haklı olduğunu zannettiğimiz) kızgınlık ve öfkelerimizin tesiri azalır, diğerlerine karşı anlayışımız gelişir.

Enneagram Eğitimleri Temel İlkeleri

 • Enneagram kendimizi tanımak ve başkalarını anlamak için güçlü bir araçtır. Bu nedenle enneagramı öncelikle kendimiz için öğrenmeliyiz.
 • Kişilik tipleri arasında bir üstünlük söz konusu değildir. Bu nedenle tipler arasında duygusal ya da zihinsel imajinatif hiyerarşilerin oluşturulmasından kaçınılmalıdır.
 • Tiplere ait bilgiler, o tipteki insanlarla empati yapmak ve o tipteki insanlara yardımcı olmak için kullanılmalıdır.
 • Enneagram, sadece kişilik tiplerinden ibaret bir kişilik yaklaşımı değildir, aynı zamanda yaşadığımız evrene ve çevreye sahip çıkmayı, herkese koşulsuz sevgi ve anlayış göstermeyi, insanlara ve diğer varlıklara karşı yardımlaşma içerisinde olmayı, kendimize ve diğerlerine karşı şefkatle yaklaşmayı güçlü şekilde vurgulayan bir felsefi doktrindir.
 • Enneagram, bilişsel işlev bozukluğuna uğramış yapı olarak egonun sınırlılıklarını tanımlayarak bireysel ve profesyonel alanda benlik sınırlarımızın ötesine geçmenin yolunu niyetli bir çabaya dayandıran, yaşam boyu sürecek bir disiplin önermesidir.

Enneagram Eğitimlerini Kimler Alabilir?

İnsan kaynakları çalışanları, yönetici ve yönetici adayları, psikolojik danışmanlar, koçlar, öğretmenler ve kendini geliştirmek isteyen herkes

Atölye Çalışması Yönergeleri:

 1. Atölye çalışması, uzaktan canlı sınıf ortamında yapılır
 2. Atölye kalitesini yüksek tutmak için kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.
 3. Çalışmaya, aydınılık ve gürültüsüz bir ortamda, girmeniz önerilir.
 4. Eğitim sonunda Dijital sertifikanız mail ile gönderilir.
 5. Kurumlara ya da gruplara özel, kapalı sınıf açmak için, bizimle irtibata geçiniz.

Course Curriculum

Time: 10 weeks
Müfredat boş

ABOUT INSTRUCTOR

Yorumları

Ortalama Puanı

0
0 Değerlendirme

Ayrıntılı Değerlendirme

5 yıldız
0
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir