Enneagram Sertifika Programı

Enneagram Danışmanı olmak için alabileceğiniz en güçlü eğitimdir. Enneagram konusunda doktora çalışması yapan eğitmenimiz, bilimsel veriler ışığında, uzman olmanızı sağlıyor.

(0 Geri bildirim)

Enneagram Eğitimlerinin Temel Amacı:

Enneagram eğitimlerinin temel amacı bireyin bilişsel, duygusal ve eylemsel potansiyellerini tanıması, öz farkındalık, özyönetim, empati ve ilişki becerilerinin geliştirilmesi, yaşama içsel bütünlük içinde sevgi ve şefkat ile katılımının desteklenmesidir.

Günlük yaşamda karşılaştığımız olayların bizde duygu bozukluğu yaratmasının önüne geçmek için anlamı değiştirmeye ihtiyacımız vardır. Anlam, mizaç ve kişiliğimiz tarafından çarpıtılarak subjektif hale getirilmiştir. Ennagramda açıklanan tipler, bilişsel işlev bozukluğuna uğramış egonun dokuz türünden biridir. Egonun çarpıtılmış negatif anlam dünyasından çıkmamız için kendimizi tanımaya, çarpık düşüncelerimizle yüzleşmeye, dikkatimizi yükseltmeye, anlamı onarmaya ve duyguların kaynaklarını yönetecek şuura ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacı en etkili şekilde karşılayan etkinlik enneagram eğitimleridir.

 1. Enneagram Sertifika Programı (30 saat)

Enneagram Sertifika Programına katılacakların şu hedeflere ulaşması amaçlanmaktadır: Kendini tanıyarak ve başkalarını anlayarak farkındalığı yüksek coşkulu bir yaşam sürdürmek. Bu kapsamda kişilik gelişimi, profesyonel iş süreçleri ve liderlik süreçlerinde Enneagram kişilik yapımızın potansiyelleri hakkında öz farkındalığa sahip olmak, diğer kişilik tiplerinin potansiyellerini tanımak; duygu yönetimi, çatışma yönetimi, stres yönetimi, ilişki yönetimi, iletişim yönetimi ve karizma yönetimi alanlarında kişilik potansiyellerini yüksek performansa dönüştürecek gelişim yollarını kavramak temel hedeflerimizdir.

Enneagram sertifika programına katılanların enneagram eğitimi verebilecek düzeye gelmesi beklenmektedir.

Enneagram Sertifika Programı (30 SAAT)

Sıra Konu Başlığı Açıklama ve alt başlıklar Süre 30
1 Kişilik teorileri ve Enneagram Kişilik teorileri ve Enneagramın tarihçesi 1
2 İnsanın kişilik yapısı Enneagramda öz, mizaç, karekter, kişilik, benlik, insanın merkezleri ve kişilik potansiyelleri 1
3 Egemen duygular ve tiplerin ortaya çıkışı Egemen duygular, merkezlerin bölgeleri, öz farkındalık düzeyleri, tiplerin ortaya çıkışı 2
4 Harmonik ve hernovian gruplar Tiplerin merkezlerle ilişkileriyle ortaya çıkan harmonik ve hornevian tutumları 1
5 Enneagramın dinamik yapısı Güven yönü, Stres yönü, Gelişim yönü, Çökme yönü, Sağlıklılık, Kanat Etkisi, Alt Tipler 1
6 Erdemler, tutkular, benlik takılmaları Tiplerin erdemleri, tutkuları (temel zaafları), benlik takılmaları (sürekli tekrar ettiği tutumlar) 1
7 Tiplerin temel özellikleri Temel güdüler, zihni modeller, çekinceleri, kör noktaları, savunma mekanizmaları 1
8 Tiplerin güçlü ve zayıf yönleri Tipleri güçlü kılan potansiyeller, zayıf kılan geliştirilmesi gereken potansiyeller 1
9 Tiplerin yaşamı karşılaması Tiplerin motivasyon şekilleri, benlik algıları, hoşlantıları ve verdikleri mesajlar ve önemsedikleri konular 1
10 Tiplerin stres, öfke ve çatışma potansiyelleri Tipleri strese sokan nedenler, öfke nedenleri, öfkelerinin şekli, çatışma nedenleri ve çatışmadaki tutumları 1
11 Duygusal zeka ve duygusal potansiyeller Tiplerin duygusal zekası, duygusal yetkinlikleri ve potansiyelleri, konsatrasyon ve duygu yönetimi 1
12 İstemsiz tutumlar Tiplerin dürtüsel davrandığı istemsiz tutumları 3
13 İletişim ve ilişkiler Tiplerin iletişim tarzları, iletişimde karşıdan beklentileri 2
14 Ebeveynlerin enneagramı Anne ve babaların çocuklarına karşı tutumlarının tiplere göre özellikleri 2
15 İş için Enneagram İş süreçlerinde ve insan kaynaklarında enneagramdan yararlanma 2
16 Enneagram Dinamik Liderlik stilleri Enneagram tiplerinin liderlik yetkinlikleri, araştırma sonuçları, tiplerin liderlik stilleri ve stillerin özellikleri 2
17 Tiplerin Dinamik Liderlik potansiyelleri Takımla çalışma, iletişim ve karar verme süreçlerinde Enneagram tiplerin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve gelişim önerileri 3
18 Dönüşüm ve kurtuluş Enneagramı Tiplerin kurtarıcı erdemleri, stop çalışması, dönüşüm yolları, dinamik liderlik döngüsü ve bilinçli farkındalık 2
19 Enneagram raporlarının yorumlaması Enneagram ölçekleri, kişilik raporu, kariyer (mesleki yönelim) raporu ve liderlik raporlarının değerlendirmesi ve yorumlanması 2

Enneagramı öğrenmenin pratik faydalarından bazıları:

 • Kendimizi tanıma ve başkalarını anlama düzeyimiz yükselir.
 • İş, aile ve sosyal çevremizle daha sağlıklı ilişkiler kurarız. İletişim yeteneklerimiz artar, başkalarıyla çatışmaya girmeden ilişkileri yönetme kabiliyetimiz yükselir.
 • İçsel çatışmalarımız ve gerginliklerimizin azalmasına katkı yapar.
 • Duygusal zekamız gelişir. Kendi duygularımızı ve başkalarının duygularını kolayca fark ederiz. Duygularımızı ve ilişkilerimizi daha bilinçli yönetiriz.
 • Mizacımız tarafından çarpıtılmış yanlış düşünceler ve olumsuz duygulardan kurtuluruz.
 • Kişilik tiplerinin hayatı algılamasının birbirinden farklı olduğunu görmek, diğerlerine karşı saygı ve anlayışımızı geliştirir.
 • Dikkat dağınıklıklarımız azalır.
 • Kendimizi tanıdıkça diğerlerine karşı gereksiz (oysa haklı olduğunu zannettiğimiz) kızgınlık ve öfkelerimizin tesiri azalır, diğerlerine karşı anlayışımız gelişir.

Enneagram Eğitimleri Temel İlkeleri

 • Enneagram kendimizi tanımak ve başkalarını anlamak için güçlü bir araçtır. Bu nedenle enneagramı öncelikle kendimiz için öğrenmeliyiz.
 • Kişilik tipleri arasında bir üstünlük söz konusu değildir. Bu nedenle tipler arasında duygusal ya da zihinsel imajinatif hiyerarşilerin oluşturulmasından kaçınılmalıdır.
 • Tiplere ait bilgiler, o tipteki insanlarla empati yapmak ve o tipteki insanlara yardımcı olmak için kullanılmalıdır.
 • Enneagram, sadece kişilik tiplerinden ibaret bir kişilik yaklaşımı değildir, aynı zamanda yaşadığımız evrene ve çevreye sahip çıkmayı, herkese koşulsuz sevgi ve anlayış göstermeyi, insanlara ve diğer varlıklara karşı yardımlaşma içerisinde olmayı, kendimize ve diğerlerine karşı şefkatle yaklaşmayı güçlü şekilde vurgulayan bir felsefi doktrindir.
 • Enneagram, bilişsel işlev bozukluğuna uğramış yapı olarak egonun sınırlılıklarını tanımlayarak bireysel ve profesyonel alanda benlik sınırlarımızın ötesine geçmenin yolunu niyetli bir çabaya dayandıran, yaşam boyu sürecek bir disiplin önermesidir.

Enneagram Eğitimlerini Kimler Alabilir?

İnsan kaynakları çalışanları, yönetici ve yönetici adayları, psikolojik danışmanlar, koçlar, öğretmenler ve kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim Yönergeleri:

 1. Online eğitimlerimiz, uzaktan canlı sınıf ortamında yapılır
 2. Aldığınız eğitimlerin, gerçek etkiyi yaratabilmesi için, sınıflarımız 15 kişi ile sınırlıdır.
 3. Eğitimlerimize, aydınılık ve gürültüsüz bir ortamda, girmenizi öneririz.
 4. Bütün eğitimlerimizde, kaçırdığınız kısımlar için, telafi imkanı sunarız
 5. Eğitim sonunda Dijital sertifikanız mail ile, ıslak imzalı sertifikanız kargo ile gönderilir.
 6. Kurumlara veya gruplara özel, kapalı ya da yüz yüze sınıflar için, “Kurumsal Eğitim Çözümleri” sayfamızı inceleyiniz.

Course Curriculum

Time: 10 weeks
Müfredat boş

ABOUT INSTRUCTOR

Yorumları

Ortalama Puanı

0
0 Değerlendirme

Ayrıntılı Değerlendirme

5 yıldız
0
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir