Çalışma mevzuatı ve uygulamaları eğitimi

Kurumsal Teklif Al
Kayıt Ol
Çalışma mevzuatı ve uygulamaları eğitimi

2020 Çalışa Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitiminin amacı:

 • Temel seviyede iş mevzuatı bilgisi
 • Yasal düzenlemelere ilişkin uygulamalar
 • İdari yükümlülükler ve yaptırımları
 • İşçi, işveren, işveren vekili gibi iş hukukunun temel kavramlarının hukuken ne anlama geldiğinin ve sınırlarının belirlenmesi becerisi,
 • Çalışma süreleri, dinlenme süreleri gibi işin düzenlenmesine ilişkin kavramlarla birlikte işçi ve işverenin borçları ve karşılıklı yükümlülüklerinin tespiti,
 • Usulüne uygun olarak bir sözleşmesinin kurulması, sona ermesi ve sonrasında doğan hak ve yükümlülüklerin öngörülebilmesi,
 • Bir bütün olarak iş hukuku alanında bilgi aktararak çalışma ilişkisinin paydaşlarının, alana ilişkin hukuki bilgiden yoksun olmaları sebebiyle doğabilecek olası mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlemesine katkı sağlama.
 • Temel ücret ve tazminat hesaplamaları

Çalışa Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimini İçeriği:

 • 4857 Sayılı İş Kanunu, kapsam ve Tanımları
 • İş Sözleşmesi ve türleri
 • İşçi ve İşveren borçları
 • Çalışma süreleri ve izin uygulamaları
 • İş sözleşmesinin sona ermesi, fesihler, Yargıtay Kararları, işe iade davaları
 • Zorunlu Arabulucu
 • Zaman aşımı süreleri
 • Kıdem ihbar hesaplama

Eğitim Yönergeleri:

 1. Eğitim, uzaktan canlı sınıf ortamında yapılır
 2. Eğitim kalitesini yüksek tutmak için kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.
 3. Eğitime, aydınılık ve gürültüsüz bir ortamda, girmeniz önerilir.
 4. Bu eğitimde, uzmanlaşma garantisi verildiği için, tekrar eğitime girebilirsiniz
 5. Eğitimde, mazeretli-mazeretsiz kaçırdığınız kısımlar için telafi imkanı sunulur.
 6. Pratik haberleşme için, Eğitmenin de olduğu, sınıfa özel WhatsApp grubu kurulur.
 7. Eğitim sonunda Dijital sertifikanız mail ile gönderilir.
 8. Kurumlara ya da gruplara özel, kapalı sınıf açmak için, bizimle irtibata geçiniz.

Eğitim Yöntemi:

 1. Online eğitimlerimiz, uzaktan canlı sınıf ortamında yapılır
 2. Aldığınız eğitimlerin, gerçek etkiyi yaratabilmesi için, sınıflarımız 15 kişi ile sınırlıdır.
 3. Eğitimlerimize, aydınılık ve gürültüsüz bir ortamda, girmenizi öneririz.
 4. Bütün eğitimlerimizde, kaçırdığınız kısımlar için, telafi imkanı sunarız
 5. Eğitim sonunda Dijital sertifikanız mail ile gönderilir.
 6. Belirtilen fiyat, karma sınıfta kişi başı fiyattır. Bireysel alımlar için geçerlidir.
 7. Kurumlara veya gruplara özel, kapalı ya da yüz yüze sınıflar için, “Kurumsal Eğitim Çözümleri” sayfamızı inceleyiniz.

Bu Kursumuzda, şu anda planlanmış bir karma sınıf bulunmamaktadır. 

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Çalışma mevzuatı ve uygulamaları eğitimi
Fiyat:
₺350