AMAÇ ve KAZANIMLAR
Bireyler doğuştan motive olmaya programlansalar da, sonradan öğrenimlerle maalesef bu yetkinlik sekteye uğramaktadır. İçten gelen motivasyon dürtüsü ile dış motivasyon karşılaştırılacak, güçlü olan iç motivasyon yeniden keşfedilecektir. Bireyler, içsel güdülemenin gücünü keşfederek ‘’BİZ’’ olabilme gücüne ulaşacaklardır.

Ekip çalışmalarının önemli olduğu kurumlarda, ekip üyesi olan her bireye, yaratıcı oyunlarla ekip olma bilincini kazandırmak, bireylerin aralarında sinerji oluşturarak ekip içerisindeki konumunu görmesini sağlamak, sağlıklı ve doğru iletişim kurarak takım ruhunu oluşturmasına ve ortaya çıkan problemlerin ekip olarak kolaylıkla çözülebilmesine katkıda bulunmak, ekip çalışmasıyla bir soruna farklı yollardan yaklaşabilmeyi ve çözüm yolları üretebilmeyi; buna bağlı olarak hedefe daha hızlı ulaşmayı sağlamaktır.

Eğitimin Amacı
Takım çalışmasının ve takım ruhunun olduğu işletmelerde çalışanların hem öğrenme hem de iş performansları yükselmektedir. Birlikte iş üreterek bir sinerji oluşturan çalışanlar hem motive olmakta hem de kuruma karşı aidiyet duyguları güçlenmektedir. Bu eğitimle amacımız çalışanlarda biz olabilme duygusunu güçlendirerek, her yaptıkları davranışın kuruma olumlu geri dönüşünü görmelerini sağlamaktır.

İçerik

 • Takım olmak ve takım bilinci
 • Etkili takımların özellikleri
 • Takım ruhu nasıl yaratılır
 • Her insan bir takımın üyesidir
 • Biz bilinci nasıl yaratılır
 • Takım oluşturma
 • Başarılı takımların özellikleri ve yönetimi
 • Sinerji nedir? Takımda sinerji sağlama
 • Takım çalışmasını etkileyen unsurlar
 • Yapıcı geri bildirimleri kullanmak
 • İş hedeflerinizde avantaj sağlayın, hedef belirlemenin gücü
 • Başarı kriteriniz nedir?
 • Davranış kalıplarınız
 • İnsanların düşünme tarzlarını tanıyın
 • İçsel ekibinize koçluk yapın

NEDEN EKİP OLMAK: Hayatımızı yalnız başımıza sürdüremeyeceğimizden her ortamda ekip olmak zorundayız. Bireysel farklılıklarımız bu oluşuma engelmiş gibi görünse de, bir iş üretmek istiyorsak, işin oluşum sürecini ekip olarak üretilen performans ile , zaman mekan ve enerji açısından en kısa zamanda, kaynakları minimum düzeyde kullanarak en üretken bir şekilde iş üretilebilir.
EKİP RUHU ve ORTAK HEDEF BİLİNCİ: İş üretmek, aynı hedef bilincine sahip birlikte çalışmaya hevesli çalışanların bir arada olması ile ancak mümkündür.
EKİBİN GELİŞİM AŞAMALARI: Sağlıklı ve etkin bir ekip oluşturabilmek belli aşamaların gerçekleşmesinin sonucu olur. Bu basamaklar sırasıyla ve sindirilerek aşıldığı takdirde ancak ‘’BİZ’’ bilinci oluşur.

Ders Konuları

Başarılı takım ruhu eğitimi
Başarılı takım ruhu uygulaması
Sorular ve cevaplar

Eğitim Değerlendirmeleri

N.A

değerlendirme
 • 5 Yıldız0
 • 4 Yıldız0
 • 3 Yıldız0
 • 2 Yıldız0
 • 1 Yıldız0

Bu Eğitimde yorum bulunamadı

top
Bütün hakları saklıdır.