Sizin için 9 kursları bulduk
Görünüm

Kurumsal Algı Yönetimi Eğitimi

Birey veya grupların düşünce, inanç ve davranışlarının görülür veya görülmez …

 400

Orta Seviye

İkna Taktikleri Eğitimi

İş ve Siyaset dünyasında başarı insanları kendi fikir ve görüşleriniz …

 400

Orta Seviye

Bilinçaltı Mesaj ve Reklamcılık Eğitimi

Firmaların ürün ve hizmetlerini pazarlayabilmesinin en önemli yöntemlerinden birisi reklamdır ve …

 400

Tüketici Davranışının Yönlendirilmesi

İnsanların bireysel olarak ikna edilmesi için kullanılan Algı Yönetimi teknikleri insan …

 400

Manüplasyondan Korunma Teknikleri

İkna ve Algı yönetimi teknikleri kötü niyetli ve manipülasyona yönelik …

 400

Orta Seviye

Fotoanaliz ve Videoanaliz Teknikleri

Foto analiz ve Video analiz Workshop Fotoğraf ve Video materyallerinin …

 400