Koçluğun kurumsal firmalarda karlılığı artırdığı, firmaların koçluk hizmetine ödedikleri rakamın en az 6-7 kat fazlasını, koçluğun getirdiği farkındalık ile kısa sürede kazandıkları ortadadır.

Kurum İçi Koçluk:

Kurumsal koçluk maliyetini daha da düşürmek ve yöneticiler dışında çalışanların da faydalanabileceği bir hizmet haline getirmek için Kurum içi koçluk kavramının önemi artmaktadır.

Koç Yönetici:

Bazı kurum içi koçluk uygulamalarında esas, yöneticilere koçluk becerileri kazandırılmasıdır. Yönetici, astına çoğunlukla mentorluk eder, çünkü onun geçtiği yollardan geçmiştir ve ondan daha tecrübelidir ve yönetici bir işin nasıl yapılacağını her zaman astından daha iyi bilir. Mantık olarak doğru, inkar edemeyiz ancak yöneticiler olarak çalışanları yönetmenin haricinde onları geliştirmenin de önemli olduğu bir gerçektir.
Çalışanlar da belli bir eğitimden geçmiş ve var olan potansiyellerini kullanma hevesindedirler. Bunun için bir yönetici olarak onlara direktif vermek yerine koçluk yapmak bir işi en etkili yöntemlerle yapmalarını, kendilerine daha çok güven duymalarını ve inisiyatif kullanma becerilerini artırır.
Bir çok kurumsal firma, özellikle bankalar koçluk eğitimi almış kişilerin daha kolay yükselmelerine imkan sağlamaktadırlar.

Kurum İçi Koç:

Kurumsal koçluk modelinde yer alan diğer bir unsur kurum içi koçların yetiştirilmesidir.
Bu yöntemle de yönetici- çalışan ve çalışan-çalışan çatışmaları da büyük ölçüde engellenir. Stresli, mutsuz, agresif, ve aşırı rekabetçi bir çalışma ortamı yerine, şirketinde kendini değerli hisseden çalışanların bulunduğu yapıcı ve  daha hedef ve eylem planı odaklı çalışılan toplam başarının yükseldiği bir çalışma ortamı gelir.

Kurum içi koçluk serüveni ise genelde şirkete dışarıdan profesyonel koçların sokulması, çalışan ve yöneticilerin bu koçlarla birlikte çalışma sürecinin sonunda ortaya çıkan memnuniyetin kurumun içine yayılmasının istenmesiyle devam eder.

Dışarıdan koçlarla çalışmanın mı yoksa kurum içi koçlarla çalışmanın mı daha iyi olduğu süregelen bir tartışmadır. Her ikisinin de artıları ve eksileri olsa da, bunu bir sürecin değişik evreleri olarak görebilir ve bu şekilde projelendirebiliriz.

Türkiye’de çok az sayıda da olsa görevi sadece iç koç olmakla sınırlı kişiler de var.Yakın bir gelecekte, kurum içi koçlarla daha fazla karşılaşacağız.

Bazı şirketler iç koçları “iç mentor” olarak da adlandırabiliyor. Aslına bakılırsa iç koçluk ve iç mentorluk arasındaki fark, şirketin koç veya mentor olarak yetiştirdiği kişiye verdiği görev ile ilgilidir.

Kurum içi koçlar, çalıştıkları şirketin kültürünü ve yapısını çok iyi bildiklerinden daha dinamik olmaktadır.
Öte yandan, kurum içi koçluğun bazı dezavantajları da bulunmaktadır.  Özellikle danışan yani bu hizmetten yararlanan açısından konuştuklarının üst yönetime yanlış, eksik ya da fazla aktarılması sonucu bir güvensizlik ve şüphecilik baş gösterebiliyor. Bu da sürecin kilitlenmesine sebep olabilmektedir.

Şu anda çok sayıda KOBİ, koçlukla büyüme sürecinde. Çünkü kurum içi koçlarla neleri başarabildiklerini gördüler.

Bu arada yurt dışında yapılan farklı çalışmalar, iç koçluk uygulamalarının işe bağlılık oranları yüzde 40 oranında artırdığını gösteriyor.

Ülkemizden bir örnek verecek olursak,  şu an Roche’da yüksek potansiyele sahip çalışanlardan 11’i iç koçluk, 45’i ise dış koçluk desteği alıyor.

Bir çok banka şube müdürü ve üstü seviyedeki yöneticilerine koçluk desteği vermekte, koçluk eğitimi almış çalışanların yükselmesinde kolaylıklar sağlamaktadır.

Sonuç olarak, koçluk, küçük olsun, büyük olsun, vizyon sahibi hemen her kurumun temel ihtiyacıdır. Şirketlerin koçluğu bünyelerine katmaları için doğru yaklaşım modellerini bulmaları gerekmektedir.

Potansiyelim olarak bizim yaklaşımımız ise, şirketlerin, öncelikle üst düzey yöneticilerinin, farklı koçlardan koçluk hizmeti almaları ve kısa bir süre sonra, edindikleri farkındalık ile koçluğu, şirket bünyelerine katmaları için doğru kararları almalarıdır.

Bu hizmeti daha verimli olarak verebilmemiz için, bünyemizde bulunan çok sayıdaki koç ile, tüm yöneticilerinize farklı bir arkadaşımızın koçluk yapmasını sağlamaktayız. İlerleyen süreçte, yöneticilere, yönetimde koçluğu daha iyi kullanabilmeleri için koçluk eğitimi vermekte, ve çalışanların koçluk ihtiyacı için, şirket çalışanlarından bir kişiyi, koçluk yapabilecek seviyeye getirmekteyiz.

Süleyman Akay

Bugün kendinize bir yatırım yapın yüz yüze eğitimden daha VERİMLİ online eğitimlerimiz ve Potansiyelim ailesi ile tanışın.

Potansiyelim Online Eğitim olarak, Ülkemizin ilk Online Eğitim kurumuyuz. Tam 10 yıldır yüksek kaliteli eğitimler veriyoruz.Eğitmenlerimiz alanlarında en az 5 yıllık tecrübeye sahiptir.Online eğitim sektöründe emsali olmayan uygulama çalışmaları ve etkileşimli dersler ile eğitimleri en iyisinden almak ister misiniz?

Eğitim konu başlıkları, güncel tarih ve ücret için fotoğrafı tıklayınız.

SORU VE BİLGİLENDİRME İÇİN WHATSAPP FOTOĞRAFINA TIKLAYINIZ.

 


Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.