Koçluk hizmeti, bireyler ve organizasyonların performanslarını arttırarak sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan etkileşimli bir yöntemdir. Profesyonel koçlar danışanları ile iş, kariyer, finans, sağlık ve özel ilişkiler gibi alanlarda birebir çalışırlar. Profesyonel koçluk almanın sonucu olarak da kişiler daha sağlıklı hedef belirler, daha aktif olur, daha doğru ve yerinde kararlar verirler ve var olan kuvvetli yönlerini daha etkili kullanabilirler.

Koçluk nedir?

Kelime anlamı olarak koçluk “coaching”;”Birini, bir yerden bir yere götürme.” anlamına gelir.

Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.

Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır.

İngiliz dil bilimcilere göre coach kelimesinin kökeni Macarca “kocs” (koç) kelimesinden gelmekte ve araba, araç, fayton gibi anlamlara geliyor. Macaristanda “Kocs” diye bir kasabada bulunmaktadır. Bu kasaba fayton üretimi ile tanınmış bir kasaba olup, 1200lü yıllardan beri fayton üretilen bir kasaba; kasabanın adının da Türkçe “göç” kelimesinden türediği söylenir. Macarcada 1200’lü yıllardan beri kullanılan kelime, İngilizce’de ilk defa 1556 yılında kullanmış ve daha sonra Amerika’ya geçmiştir.

Kelime anlamından da anlaşılacağı üzere, koçluk bir yerden bir yere gitmektir.

Koçluk, ilk olarak 60’lı yılların sonunda ABD’de bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başladı denebilir. Yani koçluk kavramı aslında organizasyonel gelişim çalışmalarının entegre bir parçası idi. 80’li yıllarda Thomas Leonard koçluğu daha geniş kitlelerin de yararlanacağı bir biçimde yapmaya ve profesyonel koçlar yetiştirmeye başladı.

Koçluk Türkiye’de 2000li yolların başında yaygınlaşmaya başlamış bir yöntemdir. Koçluk pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları: yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, ebeveyn koçluğu, aile koçluğu, ilişki koçluğu, sporcu koçluğu, satış koçluğu. Dünyanın en başarılı koçluk sistemini incelemek için tıklayınız. 

Koçluğun Amacı Nedir?

Danışanın kendi belirlediği hedeflere, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koçluk bir gelişim sürecidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir.

Koçluk; mevcut durumundan, daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmadır. Koçluk; bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamında, gelişimi hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

Koçluk ne değildir?

  • Danışmanlık değildir.
  • Terapi değildir.
  • Öğretmenlik/Eğitmenlik değildir.
  • Yöneticilik değildir.
  • Mentörlük değildir.
  • Liderlik değildir.
  • Dert ortaklığı değildir.
  • Akıl hocalığı değildir.
  • Arkadaşlık değildir. 
   • Psikolojik danışmanlık değildir.

Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?

  • Profesyonel koçluk bütün işleri kolaylaştırır ve başarıya ulaştırır.
  • Danışanın var olan potansiyelini ortaya çıkarır ve geliştirir.
  • Danışanın iç gücünü ortaya çıkarır.
  • Danışanın kendine olan inancını, güvenini, sevgi ve saygısını yükseltir.
  • Danışanın motivasyonunda gözle görülür bir artış sağlar.
  • Danışanın artan performansı sayesinde verimliliğini yükseltir.
  • Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağlayarak kişisel değişim-dönüşüm ve gelişiminde sıçrayış yaptırır.
  • Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.
  • Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.
  • Danışanın öğrenme ve öğrendiğini uygulama potansiyelini arttırır.
  • Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini geliştirir.
  • Danışanın kendine has özelliklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.
  • Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.
 •  
  • Danışanın yaşama karşı pozitif bakışlı, esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar.

Kimler bir koçla çalışır?

 • Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak isteyen,
 • Tam potansiyelini eyleme geçirmek isteyen,
 • Bunun için çalışmaya, risk almaya hazır olan herkes, bir koçla çalışabilir.

Girişimciler, iş sahipleri, öğrenciler, profesyoneller ve değişim sürecindeki insanlar ile, gelişime açık şirketler genellikle bir koçla çalışır. Siz de koç olabilirsiniz. Eğitim detaylarını incelemek için tıklayınız. 

Kariyerleri veya yaşamda ulaştıkları seviyelerden bağımsız olarak danışanlarımızın hepsinin ortak özellikleri var: Hepsi de yaşamlarından daha fazlasını isteyen, başarılı, ilerlemeye açık, yenilikçi, zeki bireyler veya kurumlar.

Değişim zor bir süreçle işleyen kademeli  bir çalışmadır. Eğer kişi, kendi hayatına dair bir değişim projesi başlatmak istiyorsa, zorlu bir yolculuğa çıkmaya hazır olmalıdır. Bu yolculuğunda profesyonel rehberlik veya koçluk hizmeti almalıdır. Değişim başladığında, kişi kendi değerlerini yıkarken kendini kaybedebilir. Tüm bu süreçlerde kişi kendi kendine yetmez.

Koç kimdir?

Koç; doğru ve güçlü sorular soran yol arkadaşıdır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü doğru sorular sorarak danışanın bulmasını sağlayan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan yol arkadaşıdır. Bunların dışında koçun diğer özelliklerinden bazıları şunlardır.

  • Konuşmacıya inanır.
  • Yargısız bakış açısıyla bakar.
  • İyi bir dinleyici ve gözlemcidir.
  • Potansiyeli fark eder ve ortaya çıkarır.
  • Motivasyonu arttırır.
  • Değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.
  • Değişim yaratır.
  • Satır aralarını duyar.
  • Farkındalığı arttırır.
  • Gelecek odaklıdır.
  • Danışanı farklı bakış açısından baktıran kişidir.
 •  
  • Danışanı, hedeflediği yolda yürümesi konusunda destekler.

Koçluk hakkında son söz:

Koçluk ile ilgili binlerce olumsuz yorum duyabilirsiniz. Bu yorumların %99’unun koçluğu bilmeyenler tarafında üretildiğini bilin. Olumsuz yorum yapan kişilere koçluğun tarifini sorun, büyük ihtimalle tarifini yapamayacaklardır. Bana göre, ülkemizin en büyük sorunu, insanlarımızın, bilgileri olmadığı konularda bile fikirlerinin olmasıdır. Bu bakış açısıyla sadece yıkıcı oluyoruz. Yapıcı olduğumuzda da dünyayı değiştirebiliyoruz. Ben de koçluğa olumsuz bakan birisiydim. Sırf egomu haklı çıkarmak için koçluk aldım. Yıllardır yüzleşemediğim konularla seanstan çıktım ve hayatım değişti. “Bir seansta bu kadar farkındalık oluşuyorsa, ben bu işi profesyonelce yapmalıyım” dedim. Hayatımda aldığım en iyi kararmış. Neredeyse bir ilçede yaşayan kişi sayısı kadar kişinin hayatına katkı sağladım. Lütfen ön yargılarınızı yıkın ve koçluğu tanıyın.

İnsan hayatına bu kadar değer katan ikinci bir meslek görmedim. Siz de bu emsalsiz mesleği, tanımak ister misiniz?

Bugün kendinize bir yatırım yapın yüz yüze eğitimden daha VERİMLİ online eğitimlerimiz ve Potansiyelim ailesi ile tanışın.

Potansiyelim Online Eğitim olarak, Ülkemizin ilk Online Eğitim kurumuyuz. Tam 10 yıldır yüksek kaliteli eğitimler veriyoruz.Eğitmenlerimiz alanlarında en az 5 yıllık tecrübeye sahiptir.Online eğitim sektöründe emsali olmayan uygulama çalışmaları ve etkileşimli dersler ile eğitimleri en iyisinden almak ister misiniz?

Eğitim konu başlıkları, güncel tarih ve ücret için fotoğrafı tıklayınız.

SORU VE BİLGİLENDİRME İÇİN WHATSAPP FOTOĞRAFINA TIKLAYINIZ.


İlgili Yazılar

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.