Yönetim & Liderlik

Yönetim & Liderlik

Atölye Çalışmaları
18 saat
₺1,350
Eğitimin Amacı : Mağazaların başarılı hizmet vermelerinin en önemli aktörleri tabii ki yöneticileridir. Onların bilgi ve becerilerinin artması doğa...
18 saat
Favorilere Ekle
₺1,350
Atölye Çalışmaları
12 saat
₺900
Eğitimin Amacı : Değişen pazar ve oluşan yeni ekonomi ortamlarında, gittikçe artan rekabet karşısında, özellikle büyüklere ve pazar liderlerine kar...
12 saat
Favorilere Ekle
₺900
Bireysel Gelişim
12 saat
₺900
Eğitimin Amacı : Bu Eğitim; BABA tarzı Yönetim ile günümüz yöneticisi arasındaki benzerlikleri göstererek, yönetime yeni yaklaşımlar getirmektedir....
12 saat
Favorilere Ekle
₺900
Kurumsal Gelişim
12 saat
₺900
Eğitimin Amacı : Yönetici olmak için gerekli olan bir takım bilgi ve becerinin hatırlatılması ve böylece yönetici adaylarına yol gösterici olabilme...
12 saat
Favorilere Ekle
₺900
Eğitimin Amacı : Günümüzün en sık kullanılan kavramlarından olan motivasyonun, sadece “gaz vermek!” olmadığını kavratarak, kişilerin gerçek motivas...
6 saat
Favorilere Ekle
₺450
Eğitimin Amacı : Gelişen Dünya düzeni ve içinde bulunduğumuz ekonomik resesyon dönemi ile birlikte müşterinin önemi bir kat daha arttı. Müşteri kav...
6 saat
Favorilere Ekle
₺450
Bireysel Gelişim
6 saat
₺450
Eğitimin Amacı : Günümüz iş dünyasında çalışanların en çok şikayet ettikleri iki konu toplantı düzenlenmesi ve zamanın yönetilmesi konularıdır. Her...
6 saat
Favorilere Ekle
₺450
Atölye Çalışmaları
6 saat
₺450
Eğitimin Amacı : Ticaretin en önemli iki aktörü olan satışçı ile satın almacıyı aynı ortamda birbirlerine karşı yaptıkları ya da yapacakları davran...
6 saat
Favorilere Ekle
₺450
Bireysel Gelişim
4 saat
₺300
Eğitimin Amacı : Verimliliği arttırmak için yapılan toplantıları, zaman kaybı ve mobbing olmaktan çıkarıp daha verimli sonuçlar elde etmek için pro...
4 saat
Favorilere Ekle
₺300