Satış & Pazarlama

Satış & Pazarlama

Atölye Çalışmaları
6 saat
₺450
Eğitimin Amacı : Sağlık İşletmelerinin sunduğu ürün ve hizmetlerin en doğru şekilde müşterilere/hastalara bilgilendirme ve satış yöntemi ile aktarı...
6 saat
Favorilere Ekle
₺450
Atölye Çalışmaları
12 saat
₺900
Eğitimin Amacı : Değişen pazar ve oluşan yeni ekonomi ortamlarında, gittikçe artan rekabet karşısında, özellikle büyüklere ve pazar liderlerine kar...
12 saat
Favorilere Ekle
₺900
Bireysel Gelişim
12 saat
₺900
Eğitimin Amacı : Bu Eğitim; BABA tarzı Yönetim ile günümüz yöneticisi arasındaki benzerlikleri göstererek, yönetime yeni yaklaşımlar getirmektedir....
12 saat
Favorilere Ekle
₺900
Bireysel Gelişim
12 saat
₺900
Eğitimin Amacı : Sahada Rambo gibi tek başına mücadele ederken, aynı zamanda ekip olarak da hareket etme kabiliyeti geliştirmektir. Tek başına bir ...
12 saat
Favorilere Ekle
₺900
Bireysel Gelişim
12 saat
₺900
Eğitimin Amacı : Ürün veya hizmet satarken gerekli birimlerle görüştükten sonra, özellikle kurumsal çalışan şirketlerde karşımıza çıkan satın almac...
12 saat
Favorilere Ekle
₺900
Eğitimin Amacı : Ticaret fuarları ve sergileri; ülke,ürün/hizmet, firma imajının tesisi, yeni ürün veya hizmetin tanıtımı, piyasaya yerleştirilmesi...
12 saat
Favorilere Ekle
₺900
Eğitimin Amacı : Ticarette Satış çok daha özelliklidir. Satışçı’ının kendini, ürünü ve Firmaları çok iyi tanımasının yanı sıra kültürel farklılıkla...
12 saat
Favorilere Ekle
₺900
Kurumsal Gelişim
12 saat
₺900
Eğitimin Amacı : Yönetici olmak için gerekli olan bir takım bilgi ve becerinin hatırlatılması ve böylece yönetici adaylarına yol gösterici olabilme...
12 saat
Favorilere Ekle
₺900
Bireysel Gelişim
3 saat
₺225
Eğitimin Amacı : Değişen dünya düzeni ile müşteri satın alma alışkanlıkları da değişmiştir. Program önce kişinin kendisini tanıyıp daha sonra karşı...
3 saat
Favorilere Ekle
₺225