• Müzakere Yönetimi Eğitimi
    0( 0 YORUM )
    0 ÖĞRENCİ

    Müzakere Yönetimi Eğitiminin Amacı: Kurumlar açısından gittikçe daha önemli hale gelen müzakerelerde faydayı maksimize edebilecek yetkinlikte personelin yetiştirilmesi, her kademede…

    300  / 6 saat