Gelişim, Genel, Kurumsal

İK Danışmanlığı Nedir ve Ne İşe Yarar?

4 dakikalık okuma

İnsan kaynakları yönetimi (İKY), bir kuruluşta çalışan kişilerin işe alınması, yönetimi ve yönlendirilmesini içeren çalışmaların tümüdür. Şirketin amacı ve stratejisine uygun doğru insanları seçmeyi hedefler. Ayrıca şirket çalışanlarının en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan kaynaklarının en önemli amacı işletmenin verimliliğini ve etkinliğini artırmaktır. Bu amaç çerçevesinde çalışanın kapasitesinin ve motivasyonunun arttırılması ile ilgili aktivitelerden sorumludur. Şirketin hedefleri doğrultusunda doğru personeli bulma ve uygun departmana yerleştirme işlemi insan kaynaklarının en belirgin görevidir. İnsan kaynakları yönetiminin adım adım görevleri ise şu şekildedir.
  • Şirketin açık pozisyonları için iş başvurusu yapan adayların deneyimleri, eğitim durumları ve kişisel özelliklerini inceler,
  • Başvuru sahibinin referanslarını kontrol eder,
  • Başvurusu kabul ya da reddedilen adayları süreç sonrası bilgilendirir,
  • Şirket politikası ve iş yeri kuralları hakkında işe yeni başlayanları bilgilendirir,
  • Çalışanların birbirleriyle ve işveren ile ilişkilerini düzenler,
  • Bordro ve özlük işleri için gerekli dosyaları hazırlar,
  • Çalışanların iş ya da kişisel gelişimleri ile ilgili eğitimler hazırlar,
  • İşletmedeki sorunları belirler ve sorunlar için çözüm önerileri sunar,
  •  Çalışanların işletmeye bağlılıklarını artırmak için motivasyonu destekleyici faaliyetler hazırlar,
  •  Performans beklentilerini belirler, performans değerlendirmesi yapar.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

Çalışanlar ve yönetim arasında düzgün ve sağlıklı ilişkiler sürdürmek, kuruluşun genel performansını etkileyecek anlaşmazlıkların önlenmesinde önemli rol oynar. Bir kuruluşun başarılı olabilmesi için açık olan pozisyona uygun kişinin tanımlanması gerekir. Doğru kişiyi tanımlamak için ise iş tanımının (görev ve sorumlulukları) ve şartnamelerin (akademik ve fiziksel yeterlilikler) tam olarak bilinmesi önemlidir. İşe alım için davet edilen adayların arasından doğru kişi uygun seçim yöntemleriyle test edilmelidir. Daha sonra seçilen adaylara görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmeleri için uygun eğitim verilmelidir. Çalışanların yönetim tarafından belirlenen standartlara uygun performans gösterip göstermediklerine dair performansının değerlendirilmesi yapılmalıdır. Çalışanların verimlilikleri üzerinde doğrudan etkisi olan sağlıklı ve refah çalışma koşulları sağlanmalıdır. İnsan kaynakları yönetimi, tüm bu koşulları yerine getirerek kuruluşun sorunsuz ve uzun ömürlü bir şekilde sürekliliğini korumasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Trend Danışmanlık Şirketleri

Kendisini bir adım öteye taşımak isteyen kurumsal firmalar, başarının doğru bir ekiple çalışmaktan geçtiğinin farkına varmıştır. İhtiyaç duyulan personelin doğru seçilmesi, işe adaptasyon eğitimlerinin doğru verilmesi ve hukuki boyutunun en iyi şekilde düzenlenmesi organizasyonların sektörde daha başarılı olmasını sağlar. Durum böyle olunca insan kaynakları, sektörde kendine yönetim ve kariyer danışmanlığı adı altında yeni bir alan yaratır. Kurumsal firmaların kariyer ve yönetim danışmanlığı hizmeti almasının en önemli sebepleri arasında;
Kısa zaman içinde yüksek sayıda personel alımı gerekliliği,
Kurumun ihtiyacına uygun alanda kalifiye personel bulmada yaşanan zorluklar,
Kurum içi insan kaynakları departmanında yaşanan iş yoğunluğu yer alır.

Türkiye’de Danışmanlık Sektörü

Dünyadaki insan kaynakları yönetimindeki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de kurumlar doğru personele ulaşmak için danışmanlık firmalarından hizmet almayı tercih eder. Geçmiş yıllara oranla hızla sayısı artan danışmanlık firmaları, ülkemizde insan kaynakları sektörüne verilen önemin de hızla arttığının göstergesidir. Peki, danışmanlık firması seçerken nelere dikkat edilmeli?
Hizmet veren danışmanlık firmasının ekip büyüklüğü, kurumsal firmanın taleplerini karşılayabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Aksi halde firmanın talep ettiği pozisyonların kapanma süreci uzayabilir ya da süreç doğru aday ile tamamlanamayabilir. Bu durum işletmenin performansında düşüşe yol açar.
İnsan kaynakları danışmanlarının sahip olduğu bilgi ve birikimlerin yeterli olması oldukça önemlidir. Organizasyondaki açık pozisyonlara uygun adayların seçimindeki başarı şirketin başarısını da etkiler
Danışmanlık ofisine ulaşımın rahat olması özellikle yüz yüze mülakatlarda önemli rol oynar.
Danışmanlık şirketinin daha önceki hizmetleri ile ilgili olumlu referanslar başarısının göstergesi olabilir.
(Alıntıdır)

Related Posts