Husk Power Systems (“HPS”) / Pirinç çeltiği atıklarından elektrik üretimi
Pirinç çeltiği atıklarından elektrik üreten %100 biyo kütle santrali ile ilk kez 2007’ de bir köyün aydınlatılmasını sağlayan Husk Power Systems (“HPS”) bugün Hindistan’ın kırsal kesimlerinde 250’yi aşkın köy ve mezrada yaklaşık 25.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan ve 150.000’e yakın insanın hayatına etki eden 60 mini-elektrik santrale sahip.

Her bir elektrik santrali yaklaşık 400 haneye hizmet veriyor ve her sene 42.000 kerozen ve 18.000 litre dizel benzinin yerini alıyor. Daha da önemlisi HPS, Hindistan’ın kırsal kesimlerinde yaşayan 300’ü aşkın kişiye elektrik tesisinin işletilmesi ve yönetilmesi için istihdam ve eğitim sağlayarak HPS’in hizmet verdiği hanelerde 1.25 M$’lık bir tasarruf sağladı.
Dünyanın en düşük sermaye maliyeti ile merkezi olmayan elektrik üretim ve dağıtım sistemleri kuran HPS’nin santralleri, yaklaşık 1$/W’luk üretim dağıtım ve kurulum maliyeti ile, mega Termik Elektrik Santralleri’nden bile daha ucuza mal olmaktadır.

HPS, toplumdan elde ettiği gelirin iki katının topluma geri dönmesini sağlayarak sosyal girişimcilikte yeni bir paradigma yaratmayı hedeflemektedir. Ana kuruluşu ve kurumsal sosyal sorumluluktan sorumlu yan kolu olan Samta Samriddhi Vakfı ile birlikte, HPS, 250’yi aşkın çocuğun eğitimine destek olmakta ve onların eğitim masraflarını karşılamaktadır.

Araştırırsanız, üniversitelerinin bile olduğunu göreceğiniz HPS’i tebrik etmek lazım.

Ülkemizde kim bilir, enerjiye dönüşebilecek neleri heba ediyoruz?


Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.