Eğitmen Sözleşmesi

Kapsam: Bu sözleşme, “Potansiyelim.com” (bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır.)ile,  “Bağımsız Eğitmen” (bundan sonra “Eğitmen” olarak anılacaktır) arasındaki, ticaretin şartlarını belirlemek için hazırlanmıştır.

Madde 1: Taraflar: Bu sözleşmenin tarafları, Kurum adına Süleyman Akay  ile Eğitmendir.

Madde 2: Kurum’un sorunlulukları:

 1. Eğitmen ile birlikte, eğitim planlamasını yapmak.
 2. Potansiyelim.com adresli site üzerinden ve diğer dağıtım ve pazarlama kanalları aracılığı ile eğitim alacak öğrenciler bulmak. (Reklam ve Pazarlama giderleri, kuruma aittir. Eğitmen ile yapılan özel kampanyalarda, şartlar, kampanya şartlarına göre değişebilir.)
 3. Eğitimi alan kurum ve kişilerden eğitim ücretlerini tam ve eksiksiz tahsil etmek.
 4. Eğitim tarihi ve saatinden önce, eğitmen ve öğrencileri bilgilendirmek
 5. Eğitim saatinde online sınıfı hazır bulundurmak
 6. Eğitimin sağlıklı bir şekilde verilmesini sağlamak
 7. Eğitim sonunda sertifikaları hazırlamak ve katılımcılara göndermek.
 8. Eğitmen ödemelerini, hak ediş tarihinde ödemek

Madde 3: Eğitmen’in sorumlulukları

 1. Kurum yetkilileri ile, eğitimi planlamak.
 2. Eğitim saatinden en az 15 dakika önce, aydınlık ve gürültüsüz bir ortamda, iyi bir internet ile saygın bir sınıfa yakışır şekilde hazır olmak ve eğitim esnasında da aynı ortamı sürdürmek.
 3. En son teknikler ile, eğitimi vermek.
 4. Eğitimde yeterli olmak ve devamlı güncel tutmak.
 5. Eğitim sonunda, eğitim raporunu doldurarak, Potansiyelim’e iletmek
 6. Eğitim sonunda mutabakat formunu doldurarak, Potansiyelim ile mutabık olmak.

Madde 4: Eğitmenin sakınması gereken unsurlar: 

 1. Eğitimlerde, öncesinde ve sonrasında, Kendi yada başka bir kurumun reklamını ve tanıtımını yapmak.
 2. Verdiği eğitimde memnuniyetin düşüklüğü. (Kurum ilkesi olarak, Genel olarak katılımcılar, eğitimden memnun değil ise, Eğitmene ödeme yapılmaz ve ilişiği kesilir. Katılımcıların ödemeleri ya iade edilir, yada başka bir eğitim almaları sağlanır.)
 3. Öğrencilerden Negatif yorum ve geri bildirim
 4. Eğitimi alan öğrenci yada kurumlar ile, eğitim dışında herhangi bir iletişim.
 5. Eğitimde, eğitim içeriği yada notlarında, Kurum ile alakalı her yerde, siyasi, dini yada herhangi bir taraf tutan görüş ve beyanından kaçınmak.

Madde 5 Eğitimin Planlanması: Eğitimin planlanması, eğitmenin yetkinliği ve Kurumun onayı ile yapılmaktadır.  Eğitimin, tarihi, saati, içeriği ve fiyatı tarafların mutabakatı ile kararlaştırılır. Taraflardan birinin onayı olmayan eğitim yayınlanmaz, yayınlanan eğitim kaldırılır.

Madde 6: Gelir ve paylaşım modeli:

 1. Eğitim fiyatları taraflar arasında anlaşılarak yayımlanır. Eğitmen, Eğitim bazında Kurumun ortağıdır.
 2. İndirimler, kampanlayalar, kurumsal yada toptan satışlardaki indirimler, kredi kartı komisyonları, (var ise) sertifika basım ve kargo giderleri bürüt tutardan düşülür ve “Toplam Gelir” hesaplanır.
 3. Bütün kazançlar ve maliyetler, mutabakat formuna yazılır, Kurum ve Eğitimen tarafından, online onaylanır.
 4. Mutabakat formundan sonra “Hak ediş” formu hazırlanır.
 5. Eğitmen vergi mükellefi ise, toplam gelirin yarısı kadar tutarda, Kuruma eğitim faturası keser.
 6. Eğitmen Vergi mükellefi değil ise, Toplam gelirin yarısı, KDV ve Gelir vergisi düşülerek hakediş hesaplanır. (Bu durumda yaklaşık olarak eğitim bedelinin 1/3’ü Eğitmene ödenir.)

Madde 7: Mutabakat formu: Eğitim sona erdiğinde, Eğitmen, internet sitesine girerek, eğitim raporunu doldurur.  Kurum İlk iş gününde, raporu inceler ve Mutabakat formunu açar. Eğitmen Mutabakat formunu onayladığında, Eğitim süreci sona etmiş olur.

Madde 8: Hak ediş ödemleri: Mutabakat yapıldıktan sonraki ilk Pazartesi günü, Eğitmenin hesabına yapılır. Pazartesi resmi tatil gününe denk gelir ise, ilk iş gününde ödemeler yapılır. (Kurumsal eğitimlerde, eğitim verilen kurumun ödeme şekline göre bu bazen bir ay kadar uzayabilir.)

Madde 9: Yasal yükümlülükler ve cezai hususlar: Eğitimde, eğitim içeriğinde yada eğitimlerle alakalı yerlerde, söyledikleri ve yaptıklarında, her hangi bir cezai husus var ise, tamamen eğitmenin kendisi sorumludur.

Madde 10: Bu sözleşmenin feshi: Her iki taraf da bu sözleşmeyi, tazminatsız bir şekilde, dilediği zaman feshedebilir. Sözleşme feshedildiğinde, eğitmenin kurumdan alacağı var ise, takvimi çerçevesinde ödemesi yapılarak, kurum ile bağı tamamen kesilir.

İş bu sözleşme, 10 madde ve 25 alt maddeden oluşmaktadır. Anlaşmazlık halinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

Kurum adına:  Süleyman Akay

Bağımsız Eğitmen: